Eläimet yhteiskunnassa
Into Kustannus
Aaltola, Elisa ja Keto, Sami

Utrikespolitiska
institutets gästande forskare Noora Kotilainen har skrivit ett kapitel i den
nyutkomna boken ”Eläimet yhteiskunnassa” (’Djuren i samhället’). I
sitt kapitel granskar Kotilainen användningen av nationalistisk diskurs vid
marknadsföringen av kött i Finland.


Länk till Into Kustannus