Utrikespolitiska institutets styrelse valde i september doktor Mika Aaltola till direktör för Utrikespolitiska institutet för följande femårsperioden 2020-2024. Aaltola börjar i sin nya position som direktör redan idag 7 oktober eftersom institutets styrelse enades om att Teija Tiilikainen kan avgå på sin begäran för att börja i sin nya position som chef för det internationella centret mot hybridhot (The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats). 

Mika Aaltola har arbetat som programdirektör för forskningsprogrammet Global Security vid Utrikespolitiska institutet sedan 2011. Han är sakkunnig i global styrning, relationer mellan stormakter, nya former av maktpolitik samt Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Aaltola är professor vid universitet i Tallinn sedan 2012 och docent vid Tammerfors universitet. Tidigare har han arbetat som gästforskare och professor vid universitet i Frankrike och USA.

Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling.