Dr Janne Halttu, PhD, har utnämnts till kommunikationschef för Utrikespolitiska institutet f.o.m. 1. mars. Halttu har disputerat vid Westminster -universitetet i London, och har tidigare arbetat som projektplanerare och som vikarie för kommunikationchefen i Utrikespolitiska institutet.


 
För mer information kontakta:
Förvaltningsdirektör
Helena Lehtovirta
helena.lehtovirta@fiia.fi
Tel. +358 9 432 7702