EKP:llä eväät onnistua pankkivalvonnassa
Kauppalehti
Jorma Pöysä

Tidningen Kauppalehti behandlade 14.10. den Europeiska centralbankens ställning utgående från forskningsinstitutet Bruegels forskare Francesco Papadias ställningstagande vid Utrikespolitiska institutet och ETLAs gemensamma seminarium.