EU Foreign Policy and Political Islam: Towards a New Entente in the Post-Arab Spring Era?
International Spectator, vol 48 issue 1, 2013

Utrikespolitiska institutets forskare Timo Behr har publicerat sin artikel ‘EU Foreign Policy and Political Islam: Towards a New Entente in the Post-Arab Spring Era? i tidskriften International Spectator, vol 48, nr 1, 2013

 

Länk till sammandrag av artikeln