Europeiska unionens integrationssträvanden i södra Balkan kolliderar med tyst mostånd som har sin grund i det förflutna.Tänkesättet grundar sig ännu på gränser och olikheter. Maktspel, som baserar sig på olika identiteter äger rum.


Med sin egen politik försöker EU överföra till regionen en ny diskurs och ett nytt normativt och beskrivande ramverk som definierar vad som kan anses europeiskt. Målet med politiken är att förändra attityderna i de stater som tillträder EU och att dirigera den lokala befolkningen mot institutionaliserade och bestående gränsöverskridande samarbetsformer. Under utvidgningsprocessen förändras också EU, och Europakonceptet får en ny betydelse.


Tanja Tamminen, forskare i Utrikespolistiska institutet, disputerade i ämnet onsdagen 20 maj i toppuniversitetet Institut des Etudes Politiques i Paris och erhöll högsta betyg i det franska akademiska systemet ”très honorable avec les félicitations du jury”. Doktorsavhandlingen, som är skriven på franska och som bär titeln ”Omtvistade gränser vid EU:s utpost: europeiskt styre av området i södra Balkan efter Kosovo-kriget (1999-2008)” analyserar EU-politiken i södra Balkan efter år 1999. Året 1999 var en vändpunkt för befolkningen i södra Balkan på många olika sätt: den serbiska kontrollen i Kosovo upphörde de fakto och EU lanserade en helt ny politik i västra Balkan.


Tamminen tjänstgör för tillfället i EU:s regi i Kosovo och kan nås per epost tatata@utu.fi.


Tilläggsuppgifter: informationschef Leena Liukkonen, leena.liukkonen@upi-fiia.fi, telefon 0206 111 712.