Eurokriittisyys laimeni luonnoksesta
Helsingin Sanomat
Tuomas Niskakangas

Direktör Teija Tiilikainen bedömde i Helsingin Sanomat den 14 maj att Finlands långsiktiga linje när det gäller EU-politiken ligger fast utifrån det samförstånd som nåddes under regeringsförhandlingarna.

Länk till artikel.