Österbottens Tidning

Direktör Teija Tiilikainen sade I Österbottens Tidning, att de traditionella skiljelinjerna inom EU:s Turkietpolitik har ändrats i och med att flyktingläget skapat ett nytt beroende av Turkiet.

Länk till artikeln.