Asiantuntija: EU:n ja Turkin näkemykset vielä kaukana toisistaan
STT / Turun Sanomat

Turkiets och EU:s
synpunkter på skötandet av flyktingkrisen är ännu långt ifrån varandra, bedömer
Utrikespolitiska institutets äldre forskare Toni Alaranta åt STT 5.10. Han tror
att parterna kunde nå en förståelse om samarbete vid gränsen men upprättandet
av flyktingläger i Turkiet är en svårare fråga.

Länk till artikel