Utrikespolitiska institutet har startat ett omfattande forskningsprojekt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, vars syfte är att förstärka kunskap och forskning inom fältet. Under detta år fokuserar projektet på Finlands och Sveriges samarbete både inom försvarspolitik och civilberedskap. Utöver detta, kommer bägge länders beslutsfattningsmetoder och strategiska kultur att granskas.

Förutom att projektet kommer att leda till publikationer, ordnas en Finlandsturné och seminarier i centrala städer utomlands. Redan på våren kommer Utrikespolitiska institutet att besöka universitetsstäder för att diskutera utrikes- och säkerhetspolitiska frågor med studerande och forskare.

 

Evenemang som bekräftats:

5.3 Turun yliopisto (Åbo universitet) kl. 14–16

20.4 Tammerfors universitet kl. 14–16

 

Utrikespolitiska institutet har redan tidigare forskat i Finlands utrikespolitik, men på grund av ökande efterfrågan har projektet nu gjorts till ett av FIIA:s flaggskeppsinitiativ.

”I bakgrunden ligger en oroväckande och långsiktig trend där intresset för Finlands yttre förbindelser och analysen av internationell politik med fokus på Finland har minskat. Finlands speciella drag och intressen har inte uppskattats tillräckligt under EU-medlemskapet”, säger institutets direktör Mika Aaltola.

Enligt Aaltola har den världspolitiska utvecklingen gått mot ett håll där det finns ett stort behov för att utveckla den finländska statskonsten för att kunna möta de förändringar världspolitiken för med sig.

De institutioner, spelregler och handlingssätt som etablerades efter andra världskriget står inför många utmaningar. Rysslands stormaktspolitik understryker autoritariska politiska system och militär kapacitet, vilket destabiliserar den europeiska säkerhetsordningen. I Europa går den liberala världsordningens globala omvälvning hand i hand med den inre identitetspolitiska kampen, vilka tillsammans undergräver de gemensamma värderingarna, skapar politisk oro och förstärker extremistiska rörelser.

”Finland behöver en gemenskap för en mångsidig diskussion om nationell säkerhet, där experter alltifrån politiker och forskare till reportrar och representanter för civilsamhället diskuterar Finlands politiska linje, säkerhetsläget och landets nationella intressen”, konstaterar Aaltola.