FIIA Newsletter 1/2012

Utrikespolitiska institutet har öppnat ett nätarkiv över Finlands utrikespolitik, och kommer att utge en serie Briefing Paper –publikationer över den europeiska ekonomiska och monetära unionens framtid. Därtill har ett nytt vetenskapligt råd för institutet utnämnts för åren 2012-2014.

För ytterligare information, vänligen se senaste FIIA Newsletter. Informationsbladet som utkommer 4 gånger i året ger aktuell information om Utrikespolitiska institutets aktiviteter.