FIIA Newsletter 1/2013

Utrikespolitiska institutet grundar ett centrum för forskning av Förenta staternas politik och makt med hjälp av ett ansenligt stipendium som stiftelsen Jane och Aatos Erkko beviljat för forskning av Förenta staterna. Stiftelsen Jane ja Aatos Erkko finansierar ytterligare ett forskningsprojekt över  EU:s framtida riktlinjer.