FIIA Newsletter 1/2014

I Utrikespolitiska institutets tre forskningsprogram pågår det nu bl.a. ett forskningsprojekt om Eurasiska unionen, förberedelser för en sommarskola med temat Förenta staternas utrikespolitik samt många projekt med anknytning till Europa-parlamentsvalet.