FIIA Newsletter 1/2015

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen har utsetts till en ansedd panel. Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt, som verkar i anslutning till institutet, ordnar sitt årliga evenemang Summer Session för andra gången i september. UPI har inlett projekt som gäller Tysklands utrikespolitik och partnerskapet Europa–Medelhavet.