FIIA Newsletter 2/2011

För att stöda forskningen inom finsk utrikespolitik har Utrikespolitiska institutets i samband med sitt 50-års jubileum lanserat ett projekt som omfattar olika aktiviteter inom facket. Institutet har också etablerat ett projekt för att intensifiera debatt och forskning inom fredsmedling.