FIIA Newsletter 2/2012

Utrikespolitiska institutets historia har publicerats och Kultti rf har  har beviljat tidningen Ulkopolitiikka kvalitetstidningspriset för år 2012.