FIIA Newsletter 2/2013

Republikens presidents kansli ordnade i samarbete med Utrikespoliska institutet i Gullranda diskussioner med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik 16.-17. juni. I juli deltar Utrikespolitiska institutet med två paneldiskussioner i SuomiAreena i Björneborg. Förutom det har programdirektörerna utnämnts för den följande treårsperioden.