FIIA Newsletter 2/2014

Utrikespolitiska
institutet är med och ordnar Gullranda-diskussionerna den 8–9 juni samt ordnar
en diskussion om den europeiska säkerheten under SuomiAreena den 15 juli. I
juli 2015 ordnar institutet ett avslutande kollokvium för Europeiska säkerhets-
och samarbetsorganisationen OSSE:s parlamentariska församlings projekt
Helsingfors +40.