Utrikespolitiska institutet var med och ordnade Gullrandadiskussionerna den 14-15 juni och ordnar en paneldebatt under SuomiAreena den 17 juli. Direktör Teija Tiilikainen sammanställer en rapport för KSSE-panelen, som ska dryfta säkerheten i Europa. Äldre forskare Jyrki Kallio har tilldelats J.A. Hollo-priset.