Upi har deltagit i organiserandet för Gullranda-diskussionerna, där temat var nordeuropeisk säkerhet. Upi leder en nationell reflektionsgrupp för ett EU-projekt angående Europas framtid. Programdirektörerna har valts för 2017-2019.