FIIA Newsletter 3/2011

Utrikespolitiska institutet startar ett gemensamt forskningsprojekt med European Policy Centre (EPC) om Europeiska utrikestjänsten. Ett annat nytt projekt har som fokus den ryska infrastrukturen, medan programmet Global säkerhet kommer att bevaka Förenta staternas val.