FIIA Newsletter 3/2012

Utrikespolitiskainstitutet (FIIA) och Crisis Management Initiative (CMI) ordnar ettexpertseminarium på hög nivå med anföranden av president Ahtisaari och GeorgeSoros 9 november. FIIAs forskningsdagar sammanför Kina-forskare till ettseminarium och ett sluten diskussion i oktober.