FIIA Newsletter 3/2013

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt som etablerats vid Utrikespolitiska institutet har startat ett utbytesprogram och söker nu en gästprofessor/-forskare till forskningen av Förenta staterna f.o.m. början av 2014.