FIIA Newsletter 3/2014

Docent Teija Tiilikainen fortsätter som Utrikespolitiska institutets direktör för nästa femårsperioden 2015–2019. Ett forskningsprojekt som fokuserar på Eurasiska unionen förutser motvind för unionen.