UPI har startat ett forskningsprojekt om Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden. UPI koordinerar ett nytt forskarutbytesprogram mellan nordiska forskningsinstitut som arbetar med internationella relationer.