FIIA Newsletter 4/2012

Utrikespolitiska institutet kommer år 2013 att lansera ett forskningsprojekt över kritisk maritim infrastruktur i det arktiska området och på Östersjön med finansiering från Försvarets vetenskapliga delegation (MATINE). Tillika kommer Eilen -arkivet att vidareutvecklas med anslag från Kone-stiftelsen.