FIIA Newsletter 4/2014

Riksdagen
har utsett nya medlemmar i Utrikespolitiska institutets styrelse för perioden
2015-2019. Institutets styrelse har i sin tur utsett det vetenskapliga rådet
för perioden 2015-2017. UPI deltar i ett internationella forskningsprojekt som
gäller EU:s östra grannskap och Ryssland.