Betydelsen av OSCE behandlas i publikationer då organisationens 40 års jubileum närmar sig sitt slut. FIIA agerar som medarrangör för EU Global Strategy seminariet som ordnas i Januari. Därutöver fick Jyrki Kallio ytterligare en utmärkelse.