Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017-2019) muutoksen ja epävarmuuden aikakaudella
Valtioneuvoston kanslia
Timo Koivurova, Małgorzata Śmieszeken, Adam Stępień, Harri Mikkola, Juha Käpylä, Paula Kankaanpää

Harri Mikkola och Juha Käpylä har skrivid – med Timo Koivurova, Małgorzata Śmieszek, Adam Stępień och Paula Kankaanpää – en rapport “Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet (2017-2019) i en tid av
förändring och osäkerhet”. Utgivare: Statsrådets kansli, 14.2.2017.

 
Sammandrag 
Finland tar emot det tvååriga ordförandeskapet för Arktiska rådet i maj 2017. Rapporten erbjuder forskningsinformation för att stödja förberedandet och förverkligandet av det finska ordförandeskapet, för
att definiera tyngdpunkterna för Finlands arktiska politik samt främja den offentliga debatten om utvecklingsgången i det arktiska området.
 
Finland förbereder sig för ordförandeskapet i Arktiska rådet i en situation, där verksamhetsmiljön för den allmänna arktiska politiken har blivit osäkrare speciellt vad gäller ekonomin och säkerhetsläget. Även områdets ledningsstruktur är i förändring. Uppgifterna för ordförandelandet har förändrats samtidigt som Arktiska rådet har utvecklats, och utomstående aktörer har blivit successivt mer intresserade av både området och rådet. 
 
I rapporten granskas förändringarna i det arktiska området från olika synvinklar: utvecklingen av naturen och dess problem, den samhälleliga utvecklingsbågen, politiska och geopolitiska förändringar, samt den ekonomiska utvecklingen och de nya ekonomiska möjligheterna. 
 
Rapporten utreder, hur man strävar till att svara på utmaningarna inom området som är i förändring med
rättsliga och politiska medel, med koncentration framförallt på arbetet vid Arktiska rådet. I rapporten
granskas även vad ordförandeskapet betyder för Finland och hur Finland effektivt kunde genomföra sitt
ordförandeskap.