Ensimmäistä kertaa julki suomeksi – lue Venäjän koko sotilasoppi sanasta sanaan
Yle / Kioski
Jessikka Aro

Yles Kioski
publicerade de översättningar av Rysslands militärdoktrin som man fått från
Utrikespolitiska institutet. Upi bereder som bäst en noggrann analys av
innehållet i 2010 och 2014 års doktriner och ändringarnas betydelse. Rapporten
publiceras senare i april.

Länk till artikeln.