Yhdysvallat suitsii urkintaa – mutta väheneekö vakoilukoneiston valta?
Helsingin Sanomat
Matti Koskinen

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola samt äldre forskare Anna Kronlund
kommenterade Förenta staternas nätövervakning i Helsingin Sanomat den 16 juni. Den
del som gäller masspionage i terroristlagen Patriot Act, som tillkom i
efterdyningarna från terrorattackerna i New York 2001, tilläts förfalla och den
nya Freedom Act trädde i kraft den 2 juni 2015. Enligt Aaltola har man vant sig
vid terrorhotet och vid sidan av det har man fått nya geopolitiska bekymmer, så
som Kinas hotfulla uppträdande i Sydkinesiska havet och Rysslands agerande i
Ukraina.