Uutiset 20.30 ja Aben on tasapainoiltava kotiyleisön ja ulkomaiden välillä
Yle
Mika Hentunen

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Bart Gaens kommenterade i Yles nyheter den 14
augusti det tal som den japanske premiärministern Shinzo Abe höll vid
högtidligheten till minnet av andra världskriget. Talet fick ett motstridigt
mottagande i Asien, men enligt Gaens var talet väg avvägt. Abe talade om de fruktansvärda
saker som hans land gjorde under kriget, men påminde om att det som är gjort
inte går att få ogjort, utan Japan måste vända blicken mot framtiden.