Itä-Ukrainassa taistellaan taas – 'On aika myöntää, ettei Minskin sopimus toteudu'
Yle
Kristian Svensson

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Kristi Raik kommenterade situationen i Ukraina i Yles
Nyheter den 18 augusti. Raik konstaterar att inte ens den första av de tolv
punkterna i det andra Minskavtalet har uppfyllts. I väst börjar det vara dags
att medge att avtalet inte kommer att förverkligas och att man är tvungen att
fundera på andra sätt att gå vidare.

Länk till artikel