Tutkija: Puolustussopimus on vahva poliittinen viesti
Iltalehti / STT

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade de nordiska
försvarsministrarnas beslut att intensifiera försvarssamarbetet i Iltalehti den
10 april. Enligt Salonius-Pasternak är beslutet ett tecken på att den regionala
säkerhetssituationen har förändrats snabbt.Länk till artikeln