Tutkija: Iran-neuvottelujen jatkuminen kertoo niiden tärkeydestä
Iltalehti / STT

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta kommentera kärnförhandlingarna med
Iran för FNB den 1 april. Det faktum att förhandlingarna fortsätter trots att
tidsgränsen passerats visar enligt Alaranta hur viktiga förhandlingarna är. Många
citerade kommentarerna, här en länk till en artikel i Iltalehti.

Länk till artikeln