Voimannäyttö Venäjälle
Iltalehti
Mikko Virta

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade Finlands och USA:s
gemensamma flygövning i Iltalehti den 24 mars.

Länk till artikeln