Tutkija: Sotilaallinen yhteenotto Itämerellä ''otettava huomioon''
MTV3
Antti Tuominen

I dag
flyger fler militära plan i Finlands närområden än för tio år sedan. En väpnad
konflikt i området är även i nuläget osannolik, men eventualiteten “måste
tas i betraktande”, sade Utrikespolitiska institutets äldre forskare
Charly Salonius-Pasternak i en intervju för MTV3 den 24 augusti.

Länk till artikeln