Tutkija sukellusvenejahdista: Venäjän reaktio herättää epäilyt
MTV3

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade det
undervattensobjekt som marinen iakttagit i Finska viken för MTV:s nyheter den
28 april. Enligt Salonius-Pasternak kan det finnas många orsaker bakom
eventuella undervattensaktiviteter.

Länk till artikeln