Tutkija: Epätodennäköistä, että Venäjä ottaisi vastuuta Kreikan tulevaisuudesta
Yle
Nicklas Wancke

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Juha Jokela bedömde i Yles Aamu-tv (’Morgon-tv’)
den 8 april att den grekiska premiärministern Alexis Tsipras Rysslandsbesök har
framför allt politisk betydelse. Jokela bedömde att Grekland kan använda
Ryssland som spelbricka för politisk påtryckning.

Länk till klippen