Asiantuntija: Schengenin sopimukseen kohdistuu muutospaineita, mutta se ei ole vaarassa
Yle
Paula Tapiola

Den
26 augusti kommenterade Utrikespolitiska institutets äldre forskare Teemu
Sinkkonen för Yle det som president Niinistö sade på tisdagen. Enligt Sinkkonen
är Schengenavtalet inte i fara, även om det är utsatt för tryck på förändringar.
Ett större problem än den fria rörligheten är att länderna i Europeiska unionen
saknar gemensam linje beträffande flyktingströmmarna.

Länk till artikeln