Toni Alaranta: Turkki katsoo ISIS:iä läpi sormien
Yle
Silja Raunio

Det sägs
att Turkiet rent av skyddar terroristorganisationen ISIS. Utrikespolitiska
institutets äldre forskare, Toni Alaranta kommenterade saken i Yle Puhes Morgon
den 11 augusti. Enligt Alaranta ser Turkiet genom fingrarna med ISIS.

Länk till klipp