Utrikespolitiska institutets forskare inom forskningsprogrammet Ryssland i
en regional och global kontext, SVM Katri Pynnöniemis doktorsavhamdling New
Road, New Life, New Russia: international transport corridors at the conjunction
of geography and politics
(Ny väg, nytt liv, nytt Ryssland: internationella
trafikkoriidoreriskärningspunkten mellan geografi  och politik) granskades i Tammerfors
universitet lördagen 31.5.2008.

Pressmeddelande:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008051.html