Tutkija: Vaalitarkkailua vaivaa uskottavuusongelma
Kansan Uutiset verkkolehti
Arto Huovinen

Utrikespolitiska institutets forskare Anaïs Marins FIIA Comment rapport uppmärksammades av Kansan Uutiset verkkolehti 22.11. Forskaren konstaterade i sin rapport att en alltför positiv estimat av valet i Azerbajdzjan ifrågasätter hela valmonitoreringssystemet.

 

Länk till artikeln

 

Länk till FIIA Comment 16 rapporten