Tutkija: Venäjä vaatii Ukrainalta mielenosoitusten lopettamista
Helsingin Sanomat
Petja Pelli

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik framhöll i en intervju för Helsingin Sanomat 18.2., att den ukrainska polisens hårda tag kunde vara en följd av Rysslands stöd och direkta påtryckning.

Länk till artikeln