Tutkija: Turvallisuus nousi taas agendalle
Turn Sanomat
Esko Pihkala

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen kommenterade i en intervju för Turun Sanomat 20.12. Europarådets sähkerhetspolitiska konferens och dess agenda.

 

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ei odota Brysselissä torstaina alkaneelta Euroopan neuvoston turvallisuuspoliittiselta kokoukselta historiallisia päätöksiä.
Tiilikaisen mielestä kuitenkin jo yksin se on merkittävää, että pitkästä aikaa EU-johtajien huippukokouksessa käsiteltävien asioiden joukossa on muitakin kuin talouskysymyksiä.
– En tiedä, onko se hyvä signaali, mutta tätä turvallisuuspoliittista huippukokousta on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Talouskysymykset, euro-, finanssi- ja pankkikriisit, ovat hallinneet EU:n huippukokouksia jo parin vuoden ajan, joten nyt käsittelyyn saadaan vihdoin asioita myös muilta tärkeiltä sektoreilta kuten turvallisuuspolitiikasta, Tiilikainen iloitsee.
Puolustusteollisuus
Euroopassa ahtaalla
Tiilikainen nostaa tämän huippukokouksen isoksi kysymykseksi EU-maiden puolustusmateriaaliyhteistyön ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantamisen.
Tiilikaisen mukaan EU:n sisämarkkinoiden avaamisesta puolustusteollisuudelle on jo poliittisesti päätetty, mutta nyt huippukokous yrittää jouduttaa tuon päätöksen toimeenpanoa.
– Turvallisuuspolitiikkaan on tullut uudenlainen lähtökohta talouskriisin takia. Puolustusmenoja on jäsenmaissa karsittu ja puolustusteollisuus on joutunut ahtaalle, kun asiakkaat ovat vähissä. Avaamalla EU:n sisämarkkinat puolustusteollisuudelle yritetään päästä kansallisesta ajattelusta pois ja luoda eurooppalaista puolustusteollisuuspohjaa.
Tiilikaisen mukaan tällainen kehitys olisi Suomen ja sen puolustusteollisuuden intressien mukaista sillä ehdolla, että markkinat todella avautuvat kaikille.
– Unionissa on kuitenkin protektionismiin taipuvaisia maita, kuten Ranska, jotka usein pyrkivät jotain toista kautta suojelemaan omaa teollisuuttaan, Tiilikainen näkee.
Toinen iso kysymys kokouksen agendalla on Euroopan puolustuksen voimavarat ja se, mihin jo luotuja turvallisuusvälineitä, kuten EU:n taistelujoukkoja, ylipäänsä käytetään. Tiilikaisen mukaan erityisesti Suomi on toivonut EU:n turvallisuusstrategian kirkastamista.
– Aletaanko voimavaroja lisätä vai luotetaanko siihen, että joku muu pitää yllä sellaisia puolustusjärjestelmiä, joihin mekin voimme kriisin hetkellä turvautua. Yhdysvallat on vetäytymässä Euroopasta ja toivoo Euroopan ottavan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, Tiilikainen muistuttaa.