The AKP’s Radical Conservatism: A Utopian Project Not Yet Exhausted
Turkey Analyst / Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program Joint Center

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta har skrivit en artikel som
publicerades i nummer 11 av tidningen The Turkey Analyst (utkom 3.6). I
artikeln dryftar Alaranta den politiska ordningen i Turkiet och möjligheterna
för AKP, som suttit 13 år vid makten, att fortsätta även efter parlamentsvalet
söndagen den 7 juni.