Frontières recomposées à l'Est
Regard sur l'Est, dossier #62

Den franska tidskriften över Östeuropa Regard sur l’Est har publicerat ett specialnummer över gränsförändringar samt övriga förändringar i gränsområdena i EU:s östra delar. Utrikespolitiska institutets forskare Anaïs Marin är den ena av de två huvudredaktörerna till specialnumret ’Frontières recomposées à l’Est’. Marin har skrivit ledaren till specialnumret, en artikel över Euroregion-området samt gjort två intervjuer.

Länk till publikationen (kan läsas på nätet)