The G-20 after the Cannes Summit

Utrikespolitiska institutet var samarbetspartner i Paris 7.11.2011 i forskarseminariet som arrangerades av European Union Institute for Security Studies (ISS). Seminariets tema var G-20 toppmötets i Cannes efterdyningar (http://www.g20.utoronto.ca/events/euiss.html). Programdirektör Juha Jokela var institutets representant i evenemanget.