Geoekonomi är maktpolitikens nya slagträ – forskare vill väcka Finland ur nittiotalsidealism
Hufvudstadsbladet
Peter Buchert

Hufvudstadsbladet (26.4.) intervjuade äldre forskare Mikael Wigell till artikeln “Geoekonomi är maktpolitikens nya slagträ – forskare vill väcka Finland ur nittiotalsidealism”.

Länk till artikeln
Forskningsdirektör