Washington Post
Helena Bedwell

Utrikespolitiska institutets forskares Teemu Sinkkonens FIIA Comment 13/2013 -rapport om Georgien uppmärksammades i tidningen Washington Post 25.10. Enligt Sinkkonen är Georgiens premiärminister Ivanisjvilis meddelande om avgång från sin post ägnat att öka landets ostabilitet.

 

Länk till artikeln

Länk till FIIA Comment 13/2013 -rapporten